Inte rättvist

Man kan inte avvisa hela mänsklighetens religiösa historia och människans behov av något som är heligt med argumentet att kristendomen eller islam har gått åt helvete.

Annonser

Rasfé, inte en rastafarian

Rasfé är beteckningen på en monoteist som tror på enigheten i det som Amlak, Gud, förmedlat till mänskligheten genom Sina sändebud och vägvisare och som tror på enheten i Guds natur. Ordet kommer från Etiopiens sakrala amhariska och är en förkortning av ras fetari (alternativt res fetari), vilket ordagrant betyder Högste Skapare.

Begreppet rasfé började användas efter att den jamaicanska religionen rastafari börjat sprida sig över jorden genom reggaemusiken. En rastafarian tror att ras Tafari, som 1930 blev Etiopiens kejsare under namnet Haile Selassie I, helt eller delvis har en gudomlig status. Det tror inte en rasfé, som i stället ser Selassie som en kristen afrikansk konung och som en människa. Selassie är en vägvisare som har förmedlat Guds vilja om rättvisa som ett av de främsta budorden och effektivaste motmedlen mot krig. Selassie höll flera tal inför världssamfundet om betydelsen av rättvisa och om att afrikanerna ska välja enighet framför konflikt, och om mänsklighetens grundläggande enhet – One Love – något som predikas av många reggaeartister, men också av allt fler organisationer. Mänsklighetens enhet, hur lika vi är på insidan mitt i all blomstrande mångfald, är en grundpelare i exempelvis Bahá’í-tron. Ett intressant sammanträffande (som kanske inte har någon betydelse alls) är att den natt Bahá’í-trons skapare Bahá’u’lláh avled 1892, fick Haile Selassies mor födslovåndor.

Selassie kallade sig ”konungarnas konung”, och det må vara honom förunnat. Men den ende konungen för en rasfé är Amlak, som Gud heter på amhariska. Igziabeher är ett annat namn, det betyder ungefär ”universums Fader”. Satta amesseggene ulaghize! Frambär tack till Honom kontinuerligt!

Rasféerna tolkar Bibeln och andra heliga skrifter symboliskt och använder gamla begrepp för att beskriva nutidens komplicerade natur. Visst lever vi i en babylonisk fångenskap. Visst väljer många penningguden framför Gud. Visst finns det ännu folk som lägger sina barn på offeraltaret. Visst skils vi människor ännu åt p.g.a. språkförbistringen. Visst är dagens dokusåpor och förnedrings-TV till för att tillfredsställa samma blodtörstiga publik som gick och såg på gladiatorspelen i romarriket…..

Rasféerna inser att självständigt tänkande och kunskap och vetenskap är gåvor från Gud. Rasféerna vet att kristendomen infiltrerades och togs över av s.k. mithrastroende under århundradena efter Jesu död. Vilken religion hade korset som symbol och firade sin frälsares födelsedag den 25 december? Det var mithraskulten, den kanske mest spridda kulten i romarriket. Sug på den. Det är inte en konspirationsteori.

DE MEST OMSKRIVNA SVENSKARNA på WIKIPEDIA, antal artiklar på olika språk

I-man hittade denna listan i en Blogger-blogg av Stefan Ahlskog:

DE MEST OMSKRIVNA SVENSKARNA PÅ WIKIPEDIA, antal artiklar på olika språk:

1. Carl von Carl von LinnéLinné, botaniker, zoolog (1707-1778) 123

 

 

2. Alfred Nobel, uppfann dynamit, instiftade Nobelpriset (1833-96) . 108

3. Ingemar Bergman, regissör (1918-2007 96

4. Selma Lagerlöf, författare (1858-1940) 69

5. Ingrid Bergman, skådespelerska (1915-1982) 68

6. Zlatan Ibrahimovic, fotboll (1981- ) 67
7.Carl XVI Gustaf, Sveriges konung 1973 – (f. 1946) 65
8. Dag Hammarskjöld, f.d. generalsekreterare för FN (1905-1961) 63
9. Anders Celsius, vetenskapsman (1701-1744 62
10. Astrid Lindgren, författare (1907-2002) 61
11. August Strindberg, författare (1849-1912) 58
11. Pär Lagerkvist, författare, nobelpristagare litteratur (1891-1974) 58
11. Greta Garbo, skådespelerska (1905-1990 58
11. Olof Palme, f.d. statsminister (1927-1986) 58
15. Verner von Heidenstam, författare och poet (1859-1940) 57
16. Fredrik Reinfeldt, statsminister (1965- ) 56
17. Eyvind Johnson, författare (1900-1976) 55
18. Loreen, sångerska (1983- ) 55
19. Harry Martinson, författare (1904-1978) 54
20. Gustav II Adolf, f.d. krigarkung (1594-1632) 53
21. Erik Axel Karlfeldt, poet och författare (1864-1931) 52
21. Gustaf Dalén, nobelpristagare fysik (1869-19379 52
23. Björn Borg, tennis (1956- ) 49
23. Karl XIV Johan, f.d. kung, den förste Bernadotte (1763-1844) 49
24. Agneta Fältskog, f.d. sångerska i Abba (1950- ) 48
25. Karl XII, f.d. krigarkung (1682-1718) 47
25. Manne Siegbahn, nobelpristagare fysik 47
27. Gustav Vasa, f.d. kung (1496-1560) 45
28. Gustaf VI Adolf, f.d. kung (1882-1973) 44
28. Hannes Alfvén, nobelpristagare fysik (1908-1995) 44
28. Henrik Larsson, fotboll 44
31. Kronprinsessan Victoria 43
32. Hjalmar Branting, statsminister (s), fredspristagare 42
32. Stieg Larsson, kriminalförfattare, journalist 42
32. Stefan Edberg, tennis 42
35. Sigismund, f.d. kung 41
35. Emanuel Swedenborg, teolog, mystiker 41
35. Carl Larsson, konstnär 41
38. Drottning Kristina 40
38. Gunnar Myrdal, nationalekonom, nobelpristagare 40
38. Göran Persson, f.d. statsminister 40
41. Karl XV, f.d. kung 39
41. Gustaf V, f.d. kung 39
43. Klas Pontus Arnoldsson, pristagare Nobels fredspris 38
43. Alva Myrdal, politiker, diplomat, nobelpristagare fred 38
45. Karl XI, 1600-talskung 37
45. Oscar I, f.d. kung 37
45. Oscar II, f.d. kung 37
45. Alvar Gullstrand, nobelpristagare medicin 37
45. Kai Siegbahn, nobelpristagare fysik 37
45. Anni-Frid Lyngstad, f.d. sångerska i ABBA 37
45. Olof Mellberg, fotboll 37
52. Raoul Wallenberg, diplomat, räddare av judar undan nazisterna 36
52. Max von Sydow, skådespelare 36
52. Mats Wilander, f.d. tennisspelare 36
52. Sebastian Larsson, fotboll 36
56. Gustav III, kung, mördad 1792 35
56. Drottning Silvia 35
56. Arne Tiselius, nobelpristagare kemi 35
56. Karl IX, f.d. kung 35
56. Gustav III, f.d. kung 35
56. Fredrik Ljungberg, fotboll 35
56. Andreas Isaksson, fotboll 35
63. Heliga Birgitta 34
63. Karl X Gustav, f.d. kung 34
63. Benny Andersson, musiker,ABBA-medlem 34
63. Björn Ulvaeus, musiker, ABBA-medlem 34
63. Henning Mankell, författare 34
69. Ingvar Kamprad, IKEA:s grundare 33
69. Carl Bildt, politiker 33
71. Gustav IV Adolf, f.d. kung 32
71. Anders Zorn, konstnär 32
71. Sven Hedin, upptäcktsresande 32
71. Stellan Skarsgård, skådespelare 32
75. Johan III, f.d. kung 31
75. Natan Söderblom, ärkebiskop, nobelpristagare fred 31
75. Ulf von Euler, nobelpristagare medicin 31
75. Bertil Ohlin, politiker, nationalekonom, nobelpristagare 31
75. Torsten Wiesel, neurofysiolog, nobelpristagare medicin 31
75. Sven-Göran ”Svennis” Eriksson, fotbollstränare 31
75. Prins Daniel 31
82. Anna Lindh, politiker 30
82. Prinsessan Madeleine 30
82. Carolina Klüft, friidrott, OS-mästarinna, världsmästarinna 30
82. Prinsessan Estelle 30
85. Tage Erlander, f.d. statsminister 29
85. Ingvar Carlsson, f.d. statsminister 29
85. Sune Bergström, biokemist, nobelpristagare i medicin 29
85. Gunnar Nordahl, fotboll 29
85. Johan Elmander, fotboll 29
90. Ulrika Eleonora, drottning 28
89. Bengt Samuelsson, nobelpristagare i medicin 28
90. Hugo Theorell, nobelpristagare medicin 28
90. Peter Stormare, skådespelare 28
90. Markus Rosenberg, fotboll 28
90.Christian Wilhelmsson, fotboll 28
90. Arvid Carlsson, nobelpristagare i medicin 28
90. Anja Pärson, alpint 28

Nu är Allah extra god mot muslimerna (tror de…)

Sveriges näst största religion, islam, är besmittad med lika mycket vidskepelse som kristendomen. Nästan all kraft läggs på de yttre formerna av religionen – tillbedjan med rätt tvagning och de rätta kroppspositionerna, språket, kläderna, maten. Däremot anstränger sig inte muslimen i allmänhet särskilt mycket när det gäller den inre, andliga utvecklingen.

Just nu är Allah extra god mot muslimerna. Varje god gärning som utförs från och med den 26 oktober och tio dagar framåt motsvarar tio goda gärningar under andra delar av året. Det beror på att offerhögtiden Eid Al-Adha pågår just nu. Den pågår under tio dagar, och eftersom goda gärningar multipliceras kan en muslim lättare uppnå frälsning inom denna period. Det kan man läsa på Islamiska förbundet i Sveriges webbplats.

Detta är givetvis ren vidskepelse. Dygder eller osjälviska handlingar är lika bra när än de utförs. Det viktiga är vad som händer i hjärtat hos den troende. Att ge av sig själv utan en tanke på att det gynnar den egna frälsningen borde vara en grundinställning för varje troende.

I både Öst och Väst har de religiösa släckt ned sin andlighet. De har länge tillbett stjärnor med bleknad glans och har vänt sig i bön mot förmörkade horisonter. De har fullständigt åsidosatt de klara grunderna i Guds heliga lagar och de har blivit glömska av förtjänsterna och värdena av Guds religion. De har ansett vissa bruk och vedertagna seder som de oföränderliga grunderna, ha det  allra viktigaste i den gudomliga tron. De har inbillat sig själva att de har uppnått den ärorika höjdpunkten av andlighet, när de i själva verket har nått ned till de djupaste gravarna av likgiltighet och helt utestängt sig själva från Guds nådefulla gåvor.

Guds religions hörnsten är förvärvandet av de gudomliga fullkomligheterna och att ta del av Hans mångfaldiga gåvor. Det väsentligaste syftet med tro och övertygelse är att förädla människans inre varelse med den utströmmande nåden från ovan. Om inte detta uppnås, är det verkligen förlusten själv. Det är den helvetiska eldens pina.

Därför åligger det alla som uppriktigt söker Gud att betänka denna mycket utsökta och livsbefrämjande sak i sina hjärtan. De ska, till skillnad från majoriteten av utövarna av gamla, döende religioner, inte nöja sig med larmet, ropen och tomheten i religiösa dogmer. Nej, de ska snarare i varje aspekt av sina liv vara ett lysande exempel för de egenskaper och dygder som härrör från Gud. De ska resa sig upp för att utmärka sig genom sitt goda uppträdande. De ska kännas igen genom sina handlingar mot medmänniskorna, inte genom att de plikttroget ber fem gånger dagligen på rätt tid och vända åt rätt håll och utan att ta ögonen från bönemattan. Den är en sann sökare som dag och natt strävar efter att utvecklas och att gå framåt längs den mänskliga strävans stig. Hon, vars käraste önskan är att leva och handla för att utveckla och upplysa världen, vars inspirationskälla är den gudomliga dygdens essens, vars strävan i livet är att så uppfostra sig att hennes själ blir föremål för oändlig utveckling.

Till slut ska hennes kropp kunna befinna sig i Amerika medan hennes ande sliter och arbetar i Mellanöstern. Endast när hon uppnår en sådana fullkomlighet, kan det sägas om henne att hon är en sann efterföljare till den profet hon säger sig vilja följa.

 

 

 

 

 

Sunni-muslimer dömer shia-muslimsk präst till fängelse i Indonesien

Om religion skulle visa sig vara orsak till fiendskap och hat, om religion skulle skilja människorna åt, då är det i sanning inte fråga om Guds religion, och då skulle det vara bättre utan religion.” (‘Abdu’l-Bahá)

(Associated Press, 12 juli 2012)

Sampang, Indonesien – En indonesisk domstol har dömt en shiitisk präst till två års fängelse för hädelse. Aktivister för mänskliga rättigheter kallar domen ett bakslag för religiös frihet i världens tredje största demokrati.

En panel bestående av tre domare fann torsdagen den 12 juli 2012 Tajul Muluk skyldig till hädelse mot islam på grund av hans religiösa uppfattning. Som bekant består islam av två grenar, och den större – sunni – dominerar över shia-islam i Indonesien.

”Med hänvisning till uppgifter från vittnen”, säger domstolen, ”har Muluk argumenterat för att minska de dagliga obligatoriska bönerna från fem till tre, samt hävdat att den nuvarande heliga Koranen inte längre skulle vara autentisk och att vissa av profeten Muhammeds följeslagare skulle vara otrogna.”

”Svaranden har juridiskt och på ett övertygande sätt bevisats vara skyldig till hädelse”, säger domaren Purnomo Amin Tjahjo. ”Hans handlingar har principiellt förolämpat islam.”

Domaren tillade att Muluk hade spridit shiitiska religiösa läror som deklarerats som kätterska av det inflytelserika Indonesiska Ulema (präst-) rådet. Rådet och de flesta indonesiska muslimer är sunniter.

Den 39-åriga Muluk, även känd som Ali Murtadlo, greps i april. Han förnekade anklagelserna och planerar nu att överklaga. Den tätt bevakade rättegången hölls i Sampangs tingsrätt i Madure, en ö utanför östra Java.

”Detta är en fråga om min värdighet, som de har stämplat mig som otrogen,” sade Muluk efter rättegången mot honom. ”Jag har bevis för att denna rättegång var uppgjord på grund av politiska orsaker.” Han utvecklade dock inte detta.

Guds religion är till för kärlek och enhet, inte fiendskap och tvedräkt.

Indonesien är världens folkrikaste muslimska nation och dess konstitution garanterar religionsfrihet. Men det har skett ett flertal attacker och hot under de senaste åren mot landets religiösa minoriteter. Även mot kristna, bahá’íer och ahmadiyaher, som alla betraktas som kätterska.

Det New York-baserade Human Rights Watch uppmanade regeringen att lägga ned anklagelserna och att släppa Muluk, vars fall belyser det hot som Indonesiens hädelselag utgör mot religionsfriheten.

”Regeringen måste vända den växande trenden av våld och rättsliga åtgärder mot religiösa minoriteter i landet”, säger Elaine Pearson, människorättsorganisationens ställföreträdande chef för området Asien.

———————————————————————————————————-

(Indonesian court sentences the Shiite cleric Tajul Muluk to 2 year in jail for blasphemy. The panel said Muluk had taught about revising daily obligatory prayers from five to three, saying the current holy book of Quran was no longer authentic and considering companions of the Prophet Muhammad to be infidels. Indonesia is the world’s largest Muslim nation and its constitution actually guarantees freedom of religion. But most Indonesian Muslims are Sunni, and it has been numerous attacks and intimidations in the last ten years, not only against Shiite Muslims but also against other minorities as Christians, Bahá’ís and Ahmadiyahs who are considered as heretical. The organization Human Rights Watch urges that the Indonesian government drops the charges and releases Muluk, whose case highlights the threat Indonesia’s blasphemy law poses to religious freedom.) – (Associated Press, July 12, 2012)

Släck ner Facebook, bränn Babylon, åk på reggaefestival

2010 kom jag i rullstol till Uppsala reggaefestival.

Drogfritt, lovade vackert handskrivna skyltar i entrén till Uppsala reggaefestival 2010, som gick av stapeln 5-7 augusti. Men där inne fanns en stor tältbardisk där Red Bull blandades med Smirnoff av några tjejer som inte såg ut att vara en dag över 20. 50 procent Red Bull, 50 procent rysk vodka, var det enkla receptet. De flesta i publiken sprang dock omkring med ölglas. För mig är det svårt att förstå vad alkohol har på en reggaefestival att göra. Den traditionella reggaens legender – Marley, Tosh, Max Romeo, Horace Andy, Bunny Wailer, Burning Spear, Junior Murvin, Mighty Diamonds, Abyssinians, Gladiators, Culture, Israel Vibration, Congos, Steel Pulse, Black Uhuru,  Misty in Roots, Ethiopians, m.fl, m.fl. gick inte i närheten av alkohol, och tog en lång omväg runt alla krogar i romens Jamaica, sedan de i sin ungdom tagit emot Guds budskap att alkohol inte är “ital”, dvs naturligt i meningen ursprungligt afrikanskt. Så resonerar även deras nu levande barn och barnbarn och alla nya roots reggae-artister. Sedan för de ju ett annat resonemang när det gäller marijuanan, som de hävdar är en helig planta. Rastafari-huset Bobo Shanti låter inte en icke-troende komma i närheten.

Bränn Babylon och Rom (i ditt inre)

Babylon är symbolen för den ohederlige köpmannen och penningulånaren, skökan och hennes hallick, penningguden Mammon, girigbuken, staden där man gör medmänniskor fattiga och sedan skiter i dem. Babylonien är landet som gör räder mot grannländerna för att röva bort landets elit och föra dem till Babylon där man kan tjäna pengar på dem. Religionen vid sidan av penningdyrkan är vidskepelse och astrologi. Rom är våldets, krigets och imperialismens land. Legioner som slaktar, hugger lemmar av människor, våldtar kvinnor, skär sönder spädbarn. Där finns tusentals depraverade sekter, i underjordiska hålor slaktar man tjurar och låter blodet rinna över sin nakna kropp, och sedan har man samlag med någon annan nedblodad person. Politikerna låtsas vara hederliga men försöker i hemlighet oavbrutet förgöra varandra, och de rika är så fjärmade från folket att de måste ha ett gäng soldater med sig som skydd när de ska promenera genom staden. Dessa två symboler är ett slags samhälleliga arketyper för hur det ser ut i dag i världen. Man gör bäst i att bränna Babylon i sitt inre och slita bort Rom ur sitt djupare jag, kassera reptilhjärnan, och noga välja sitt umgänge. Be till Gud, till Amlak om hjälp. Skapa i mig ett rent hjärta, o Gud, och skänk mig åter ett lugnt samvete, o mitt Hopp.

Rasfetari bryr sig inte om hudfärg

Den som studerat den ursprungliga religionen har säkert upptäckt att Rastafari är ett missförstånd, precis som det var ett missförstånd att offra får och getter till Jah (Amlak). Religionen kan kallas Rasfetari, efter amhariskans ”Ras”, som betyder den upphöjde eller den ursprunglige och ”Fetari” som betyder Skaparen.  Gud är Amlack på det uråldriga etiopiska språket, eller Igzee’abhear (för er som minns Peter Tosh eller The Abyssinians lyrik). En rasfé är strängt monoteistisk. Han/hon tror inte bara på en gud (odelbar), utan menar också att det bara kan finnas en religion. Gud har inte hittat på religionerna, de är människoskapade. Kristendomen och islam har nu haft några tusen år på sig att bevisa att de är universella religioner — och de har misslyckats!

Khibil ah’Amlack. Yimmesgen ulaghize. Hence fiqir bandinet! ‘Igzee’abhear, satta amesseggene yalat elat. = Härlig är Gud! Tillbe Honom oavbrutet. One love! Uppbär tack till universums Herre varje dag.

Till Alborosies och Gentlemans försvar måste jag ändå säga att de inte bara gnäller om marijuana för att sälja fler album. Gentleman har t.ex. fattat att Facebook är en del av den babyloniska skiten. ”Facebook, Fakebook, Hatebook”, sjunger han i en sång. Glädjande är att Facebook-aktien blev en flopp. Hoppfullt är att trafiken till Facebook minskat med 1,5 procent de senaste två veckorna. Den beror väl på att det är sommar, men man kan ju alltid hoppas. Människor som värnar om mänsklighetens frihet i framtiden borde omedelbart stänga sina Facebook-konton. Ser ni inte hur det integreras allt mer i allt ni gör? ”Det går lika bra att logga in med ditt Facebook-konto!” ”Vi berättar mer om oss på Facebook”. ”Besök vår hemsida eller besök oss (hellre) på Facebook”. Ser ni inte vart det är på väg?

LÄNK – Så här tar man bort sitt Facebook-konto för gott

Khibil ah’Amlack. Yimmesgen ulaghize. Hence fiqir bandinet! ‘Igzee’abhear, satta amesseggene yalat elat. = Härlig är Gud! Tillbe Honom oavbrutet. One love! Universums Herre, uppbär tack till Honom varje dag.

Jag tar totalt avstånd från cannabis liksom mot alla andra droger som man inte behöver av medicinska skäl. (Apoteken heter ju ”Kronans Droghandel” numera). Jag vågar inte ens gissa vilka skador cannabis ställer till med i en växande, ung hjärna. Och en av anledningarna till att många reggaestjärnor dör i 40- eller 50-årsåldern är indirekt marijuana. När de slog igenom artistiskt slapp de att svälta. Men de fortsatte att äta samma mat som man äter i Kingstons ghetto om man har råd. Detta blev de allt fetare av, och marijuanan hjälpte till eftersom den som rökt på blir våldsamt hungrig i en fas av berusningen. Till slut fick de diabetes. Diabetes är en sjukdom som man sköter behandlingen av själv hemma. Det ska tas blodprov, man ska injicera insulin, man ska hålla reda på klockslag. Naturligtvis fixar man inte detta i längden om man är hög varje dag. Då dör man av diabetesen.

En tredagars sökning på Internet visar att marijuanan-diabetesen har dräpt många reggaeartister som haft mycket kvar att ge.

Tacka Gud! Det blir en festival till – nu i Norrland

Nu i år, 2012, har Uppsala reggaefestival flyttat till Furuvik. Det var väldigt tyst ett tag, förmodligen hade socialnämnden i Gävle krismöten och olika medborgargrupper försökte nog stoppa evenemanget. Det är osäkert om jag tar mig dit, men jag har ju alltid velat se Syster Sol. (Undrar varför hon inte vill sjunga min översättning av Max Romeos ”Chase The Devil”?). I övrigt: Shaggy, Timbuktu, Morgan Heritage, Alborosie & Shengen Klan, T.O.K. Panetoz, Kalle Bah, Tarrus Riley, Barrington Levy, Labyrint, Ikyah, Markandeya Collective, Lion Dub, Junior Natural. Thomas Gylling ska tydligen finnas där. Han lärde en hel generation vad reggae och soca var genom sitt program Radio Västindinen, som startade 1979. Sedan introducerade han pop från alla världens hörn i radioprogram som Rytmdoktorn, innan begreppet ”world music” ens var myntat. Själv var han trummis i Reggae Team. När jag var i kontakt med honom för ett par år sedan ville han knappt kännas vid sitt program Radio Västindien – jag tror inte att han förstod hur många han påverkat. Men nu har han kanske ändrat sig. Ge karln och Public service en applåd – han är mannen som intervjuade UB40, hade en direktlinje till Lee ”Scratch” Perry och lärde oss uppskatta, eller åtminstone förstå, kwela, cumbia, merenge, juju, higlife, soca, lankesisk pop och indisk filmmusik.

Notering

Då ni älskar en familjemedlem eller en landsman, gör det influerade av den universella kärleken! Om Gud är absolut kärlek för er, låt det vara i Gud och för Gud! Oavsett hos vem ni ser Guds egenskaper, älska den människan, oavsett om hon tillhör dem ni känner väl eller om hon är en främling. Sprid ljuset från en allomfattande kärlek över varje människa ni möter, vare sig hon tillhör er klubb, ert folk, er kultur, er hudfärg, era politiska preferenser eller någon annan klubb, nation, kultur, hudfärg eller politisk uppfattning. Gud skall bistå er, medan ni arbetar med detta hopsamlande av världens spridda folk under enighetens vidsträckta fana!

Bild

Ni kommer att vara Den absoluta kärlekens tjänare som lever nära Universums danare. Ni kommer att vara Amlaks gudomliga hjälpare redan när ni börjat öva er i universell kärlek, förutsatt att ni inte ger upp. Ni kommer att gå hela mänskligheten till mötes. Hela mänskligheten! Varje människa! Glöm aldrig detta!

Säg inte att någon är grek, arab, kines, västafrikan, urinvånare, eller amerikan. Kom endast ihåg att hon är ett av Guds barn, en av den Allra Högstes tjänare, en människa! Alla är människor! Glöm nationaliteter. Alla är lika i Guds ögon!

Säg inte att någon är muslim, katolik, jude, sikh, taoist, buddhist, bahá’í eller hindu. Kom endast ihåg att han är ett av Guds barn, en av den Allra Högstes tjänare, en människa! Alla är människor! Glöm religioner. Det finns bara en Gud, och det finns bara en tro i Guds ögon!

Säg inte att någon är svart, vit, brun, olivfärgad, gyllengul, vacker, medlåttlig eller har en viss form på ögonen. Kom endast ihåg att hon är ett av Guds barn, en av den Allra Högstes tjänare, en människa! Alla är människor! Glöm relgioner. Det finns bara en Gud, och det finns bara en tro i Guds ögon!

Säg inte att någon är svart, vit, brun, olivfärgad, gyllengul, vacker, medlåttlig eller har en viss form på ögonen. Kom endast ihåg att hon är ett av Guds barn, en av den Allra Högstes tjänare, en människa! Alla är människor! Glöm relgioner. Det finns bara en Gud, och hudfärgen är bara en millimeter djup!

Säg inte att det eller det folket begick oförrätter mot mitt folk för tre sekel sedan, att sydvästasiater är hetsiga, att östasiater är intelligenta, att all amerikansk kultur är imperialism eller av ondo, att en viss fotbollssupporter är farlig bara för att en klick av lagets fan-klubb har utmärkt sig för huliganism. Kom endast ihåg att han är ett av Guds barn, en av den Allra Högstes tjänare, en människa! Alla är människor! Kasta inte skulden på en individ för att det kollektiv han tillhör har begått illdåd och upphöj inte en människa över andra utifrån det kollektiv du anser att hon tillhör. Det finns bara en Gud, och det finns bara en tro i Guds ögon!

Ni är Den absoluta kärlekens tjänare som lever nära . Ni kommer att vara Amlaks gudomliga hjälpare redan när ni börjat öva er i universell kärlek, förutsatt att ni inte ger upp. Ni kommer att gå hela mänskligheten till mötes. Hela mänskligheten! Varje människa! Glöm aldrig detta!

Helga Gud Amlak, gör det som är behagligt inför Igze ab Hears, Universums Herres, uråldriga anlete!

Satta amesseggene. Yimmesgen ulaghize.